Regulamin

Zapraszam Cię do praktyki hatha jogi. Wspólna praktyka wymaga zaangażowania z obu stron. Dzięki systematycznej praktyce, działając na wszystkich poziomach polepszysz swoje zdrowie fizyczne, samopoczucie, odzyskasz energię i radość życia.

 1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, najlepiej 10 minut wcześniej, aby przygotować się i odprężyć przed zajęciami. Zajęcia stanowią całość i nie powinno się wychodzić przed ich zakończeniem.
 2. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Muszą upłynąć 2 godziny od momentu zakończenia obfitego posiłku i godzina po zakończeniu lekkiego posiłku.
 3. Nie praktykujemy po dłuższym pobycie na słońcu, solarium czy saunie.
 4. W przypadku poważniejszych problemów zdrowotnych (przebyte operacje, poważne choroby, kontuzję) wymagane jest powiadomienie o tym fakcie osoby prowadzącej przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach.
 5. Panie w ciąży, w czasie menstruacji prosimy zgłoszenie się do nauczyciela przed zajęciami.
 6. Odzież i obuwie pozostawiamy w miejscach do tego przeznaczonych.
 7. Po sali poruszamy się boso.
 8. Przed zajęciami wyłącz komórkę.
 9. Prosimy o ciszę i skupienie. Słuchamy uważnie nauczyciela i postępujemy zgodnie z jego instrukcjami.
 10. Wszelkiego rodzaju pytania związane z praktyką należy kierować do nauczyciela.
 11. Podczas wykonywania ćwiczeń zabrania się udzielania pomocy innym uczestnikom zajęć bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
 12. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nie pokojących dolegliwości w trakcie ćwiczeń, uczestnik powinien powiadomić osobę prowadzącą .
 13. Po zakończeniu zajęć należy pozostawić po sobie porządek na sali. Pomoce z ćwiczeń, z których korzystaliśmy, należy po zajęciach odłożyć na miejsce.
 14. Opłaty są realizowane w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.
 15. W sytuacjach nagłych, uniemożliwiających wykorzystanie wykupionych zajęć, prosimy o kontakt z naczycielem. Przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie.
 16. W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność.
 17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania ninejszego regulaminu.